Competitie inschrijving

Inleiding #

Hieronder wordt beschreven hoe je de ploegen inschrijving kan doen als er gebruik wordt gemaakt van SELTEC.

Inloggen #

Ga naar: https://www.atletiek.nl/wedstrijdkalender. Zoek de competitie waar je vereniging aan mee doet en druk op de wedstrijd.

comp1

Door op Inschrijven te klikken wordt je doorgelinkt naar de inschrijfpagina van de wedstrijd in Atletiek.nu of Seltec’s LAnet3.nl

Op deze detail pagina kun je ook het Tijdschema, de Deelnemerslijst en Uitslagen van alle wedstrijden vinden zodra deze beschikbaar zijn voor de wedstrijd.

LAnet3 omgeving en inloggen #

Om als ploegleider de ploegen in te schrijven voor de competitie, moet je inloggen met een verenigingsaccount met de bevoegdheid ‘wedstrijdzaken’ in Volta. Heb je nog geen bevoegdheid? Mail dan naar: Competitie@atletiekunie.nl om dit account te activeren en geef hierbij aan voor welke club je de inschrijving wil doen.

Zodra je klikt op Inschrijven word je in een nieuwe pagina doorgestuurd naar onderstaande pagina terecht komen. Hier vul je je inloggegevens in en ga je door naar LAnet3. Log in met je gebruikersnaam. Dit is je E-mailadres en wachtwoord. Log NIET in met je lidnummer.

comp2

Na succesvol inloggen kom je op de pagina van LAnet3 terecht. Dit zal er als volgt uitzien:

comp3

Let hierbij op dat je nu bent ingelogd voor de juiste vereniging. Je kan bovenaan zien voor welke vereniging je bent ingelogd. Het kan zijn dat je nu niet als vereniging maar als lid bent ingelogd. Log dan uit, en log opnieuw in met je email adres en wachtwoord. Vervolgens ben je wel als vereniging inlogt.

LAnet3 omgeving en inloggen #

In LAnet3 heb je verschillende keuzes voor het inschrijven.

  • Zelf inschrijven: Als je direct over wilt gaan op het inschrijven voor onderdelen.
  • Nieuwe deelnemer inschrijven: Als je ook voor andere deelnemer wilt inschrijven. Bijvoorbeeld als ouder/begeleider die meerdere atleten wil inschrijven, of een ploegleider bij de competitie.
  • Deelnemer toevoegen: Als je een deelnemer wilt toevoegen, zonder direct in te schrijven voor een onderdeel.

Voor het inschrijven van andere deelnemers zijn het Volta ID (gelijk aan het Atletiekunie bondsnummer) en de geboortedatum van de persoon nodig.

LAA-05

Meerdere deelnemers in één keer toevoegen #

Het is mogelijk om meerdere deelnemers tegelijk toe te voegen in LAnet3. Dit is bijvoorbeeld handig voor ploegleiders in de competitie.

Gebruik hiervoor de CSV import knop. Je dient hiervoor een Excel document te uploaden met in kolom A de geboortedatum van de atleten en in kolom B het licentinummer. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een upload van 3 atleten. Als je meer atleten wilt toevoegen, dan hoef je alleen de kolommen verder aan te vullen voor alle atleten.

LAA-09

Inschrijven op een onderdeel #

Nadat je een deelnemer inschrijft via Zelf inschrijven of Nieuwe deelnemer inschrijven krijg je de keuze om je in te schrijven voor verschillende onderdelen van de wedstrijd.

comp4

Het veld rechts geeft informatie over de starttijd van het onderdeel. Als het onderdeel in verschillende groepen wordt afgewerkt, dan kan hier de gewenste groep worden geselecteerd. Indien van toepassing, kan er ook een minimale prestatie-eis worden weergegeven

comp5

Vervolgens herhaal je dit voor een volgend onderdeel. Let op inschrijven voor een estafette onderdeel wordt verderop op deze pagina vermeld.

Overzicht inschrijvingen #

Nadat het inschrijven voor onderdelen is afgerond klik je op Sluiten om terug te keren naar het overzicht van inschrijvingen.

comp6

In het overzicht laat alle informatie zien die is ingevuld. Bij de prestatie staat een (B) of (R) achter de prestatie die uit de database is opgehaald.

Wil je dit wijzigen? Dan dubbel klik je op de naam van de atleet en kan je de inschrijving intrekken of de atleet inschrijven voor andere onderdelen.

Inschrijving koppelen aan team #

De atleet/ atleten zijn nu ingeschreven en willen we vervolgens koppelen aan een team. Per vereniging zijn vaak meerdere teams opgegeven per leeftijdscategorie.

comp7

Dubbelklik op het team waar je je atleten aan wilt koppelen. In dit geval U14M U-track 1. De M staat voor Meisjes en de J voor Jongens.

Vul onder Jury in wat de naam is van het jurylid en vrijwilligers die actief zullen zijn op de wedstrijd (art 15.2 van wedstrijdbepaling competitie https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisatie/reglementen/)

comp8

Druk onder het kopje U14 Meisjes op CLCO en vervolgens op het rode potlood rechts onderin.

Selecteer de atleten die voor dit team uitkomen en druk OK en vervolgens op Sluiten.

comp9

Als je nu weer naar Deelnemers gaat, staat er ook bij aan welk team de atleet is toegevoegd.

comp10

Estafette inschrijvingen #

De eerste stap is om het estafette team aan te maken. Hiervoor doorlopen we de volgende stappen. Druk op Estafette en vervolgens op Nieuw estafette inschrijven.

comp11

Type de naam van de vereniging in en druk op opslaan.

comp12

Druk vervolgens op ‘nieuw’

comp13

Druk op Vrouwelijk of Mannelijk en druk op OK.

comp14

Je ziet het de ploeg naam nu staan onder ‘Naam’. Het estafette team U14 meisjes is aangemaakt. Vervolgens gaan we de deelnemers aan de estafette teams toevoegen. Druk op accepteren en druk op 4x60 bij onder de U14 Meisjes. Druk vervolgens weer op het rode potlood recht onderin.

comp15

Selecteer de atleten die de 4x60m gaan lopen voor dit team en druk op OK

comp9

Vervolgens zie je onder estafette deelnemers welke atleten er ingeschreven staan voor de estafette. En druk op ‘sluiten’

De laatste stap die nu nog gedaan moet worden voor de estafette teams is de estafette koppelen aan het team. Dit doe je als volgt: Ga naar Teams - Druk op het team waar je de estafette aan wilt koppelen - druk op CLCO - rode potlood rechts onderin - Zet het kruisje van de estafette ploeg aan.

comp17

De estafette is nu gekoppeld aan het juist team.

Extra tips: #

  • Deelnemerslijst: Als je hier op drukt opend er een PDF waar je overzichtelijk kan zien welke atleet staat ingeschreven voor welk onderdeel.

Vragen? mail naar: support@taf.atletiekunie.nl