Timing Client gebruiken

Timing Client gebruiken #

De Timing Client kan gebruikt worden op 2 manieren. De eerste is de automatische manier en de tweede is de handmatige manier. De handmatige is meer bruikbaar voor de grotere wedstrijden. De automatische manier is handig voor alle overig wedstrijden.

  1. Verbinding maken met TAF
  2. Handleiding automatisch
  3. Handleiding handmatig