Mobiele Client

Mobiel client #

  • Voor welke platforms is de Mobiele Client voor juryleden beschikbaar? #

    De mobiele client is web-based. Dit is dus geen app maar een url en kan je aanmaken in TAF3.