1. Aanmaken van een wedstrijd

Aanmaken van een wedstrijd #

1.1 Algemene instellingen voor de wedstrijd #

Als je een nieuwe wedstrijd wilt aanmaken in TAF3, maak je eerst een nieuwe database aan.

 • Klik op het plaatje “Nieuwe database”.
  01-01
 • Geef bij Bestandsnaam zelf een naam op en sla de nieuwe database op door op “Opslaan” te klikken. We adviseren je om de database op te slaan onder de TAF-folder in de Documents directory.
  01-02 TAF3 slaat nu alle informatie van de wedstrijd op in dit bestand. Dit betekent dat je het bestand kunt opslaan op een memory stick of kunt mailen naar iemand anders. De ander kan dan in het bestand verder werken. Hij kan dit bestand openen door op de folder “Ander bestand” te klikken en het bestand te openen vanaf de plek waar het is opgeslagen.Indien je op een later moment weer deze wedstrijd wilt openen, klik je op het bestand vanuit het lijstje met recente documenten.

Als de database is aangemaakt kom je vanzelf op het “wedstrijdinstellingen” scherm.

 • Vul hier de gegevens van jouw wedstrijd in:
  • Wedstrijd: de naam van de wedstrijd.
  • Wedstrijdnummer: deze krijg je vanuit Volta, nadat daar de wedstrijd is aangemaakt.
  • Datum: de datum van de wedstrijd. Je kunt deze wijzigen door rechts op de button “Veranderen datum” te klikken. Hierbij wordt alleen de datum van alle onderdelen aangepast. Reeds ingevoerde tijden van onderdelen blijven ongewijzigd.
  • Sluiting inschrijving: selecteer hier de sluitingsdatum van de inschrijving.
  • Type: hier geef je op of het een indoor of een outdoorwedstrijd betreft. Op de tweede regel geef je aan welke type wedstrijd (baanwedstrijd, meerkamp,teamwedstrijd) het is, waarbij meerdere keuzes mogelijk zijn. Afhankelijk van het type wedstrijd wat je opgeeft worden de tabbladen voor overige informatie aangemaakt, die je via “wedstrijd / wedstrijd instellingen” kunt vullen.
  • Niveau: hier geef je hetzelfde niveau op als in Volta (NK, Track & Field series,Competitie, Athletic Champs, overige wedstrijd, onofficiële wedstrijd).
  • Banen: geef het aantal banen op van de accommodatie. Dit wordt op alle onderdelen toegepast en kun je daarna waar nodig per onderdeel aanpassen.
  • Startlijstmodus: hier geef je aan op welke wijze je de serie indelingen wilt kunnen maken.
  • Uploader email: mailadres voor het geval Seltec vragen heeft vanwege ondersteuning.
  • Online registration: aanvinken geeft een QR-code voor het melden.
   01-03

De overige tabbladen in dit menu betreffen informatie over de wedstrijd en instellingen voor de betreffende wedstrijd.

 • Op het tabblad “Contact” kun je de gegevens van het aanspreekpunt vanuit het organisatieteam kwijt, evenals de gegevens van de wedstrijdsecretaris.
 • Op het tabblad “Technisch” heb je de volgende instellingen:
  • Onder het kopje “Apparaten” selecteer je de juiste tijdwaarneming. Bij de optie “Handtijdwaarneming”, worden tijden weergegeven in tienden en niet in honderdsten van seconden.
  • Bij “Meer instellingen” – “Gedetailleerde uitvoering” geef je aan of bij de technische onderdelen alle pogingen in de uitslagen worden ingevoerd of alleen de beste prestatie.
  • Bij “Meer instellingen” – “Valse startmeting” geef je aan of er valse startdetectie is. In dat geval komt er bij de uitslageninvoer een optie bij om reactietijden in te voeren.
  • Bij “Meer instellingen” – “Broeknummers doortellen” geef je aan of de nummers worden doorgeteld of dat elke baan zijn eigen broeknummer heeft. De default is dat deze optie is aangevinkt.
  • Bij “Meer instellingen” – “Doppelmeldingen” geef je aan of er 2 atleten in 1 baan kunnen starten.
  • Bij “Meer instellingen – “Voornaam eerst” geef je aan en of de naaminstelling voornaam, achternaam moet zijn, danwel achternaam, voornaam.
   01-04
 • Op het tabblad “Tijd” kun je de uiterste meldtijden en de callroomtijden opgeven.
 • Op het tabblad “Afdrukken” kun je kop en voetteksten instellen, inclusief logo’s, de taal instellen voor het afdrukken, of SB (beste seizoensprestatie) en PR (persoonlijk record) geprint moet worden of de inschrijfprestatie. Daar waar je een tekst wilt opnemen, vul je de tekstbalk met de gewenste tekst. Een logo kun je uploaden door op de “file” knop te klikken rechts naast de betreffende tekstbalk en het logo te selecteren vanuit jouw bestanden. Logo’s worden door alle clients overgenomen en moeten daarom op een plek staan waar die door alle clients te vinden is en dus niet lokaal op 1 computer.
  01-05
 • Op het tabblad “Inschrijfgeld-items” kun je de tarieven toevoegen voor zaken die boven op het inschrijfgeld voldaan moeten worden. Denk hierbij aan een T-shirt, deelname BBQ etc. Vul hiervoor op de bovenste regel onder “Inschrijfgeld-items” een naam in voor het item, hoe duur het is en of het per atleet of per inschrijving voldaan moet worden. Klik op het witte plusje in het blauwe rondje om toe het toe te voegen. Een T-shirt / BBQ zal per atleet gaan, maar een verhoging van het inschrijfgeld vanwege een na-inschrijving kan bijvoorbeeld per inschrijving zijn. De “Inschrijfgeld-items” kunnen ook later ingevuld worden. Mits het maar op tijd is voor de betalingen.
  01-06
 • Op het tabblad “Sessies” kun je instellen dat er meerdere dagen zijn. Dit heeft alleen impact op de wijze waarop je het chronoloog ziet tijdens de wedstrijd. Je ziet dan in het actieve scherm alleen het chronoloog van de actieve sessie.
 • Op het tabblad “Baan geblokkeerd” kun je aangeven welke rond- of sprintbanen er vrijgehouden moeten worden tijdens de wedstrijd. Als er slechts voldoende hordes zijn voor 6 banen op een 8-baans accommodatie, kun je hier de banen 1 en 8 aanvinken, zodat dit bij de serie indeling automatisch goed gaat. Ook kun je aangeven welke banen bij bijvoorbeeld de 800 meter dubbel bezet mogen worden.
  01-07

1.2 Instellen van onderdelen en categorieën #

De snelste manier om de onderdelen en categorieën in te stellen is via de selectie wizard. Selecteer in het menu “Wedstrijd” en “Wedstrijd assistent”. Je komt eerst op het tabblad “Basisgegevens” waar je een aantal algemene gegevens ziet die je al eerder hebt ingevoerd.
01-08

 • Op het tabblad “Categorieën” kun je nu alle categorieën aanvinken die aan jouw wedstrijd mee mogen doen. Je selecteert hier alleen de officiële categorieën die op jouw wedstrijd meedoen. Een aanpassing van de leeftijdsgrenzen zodat masters automatisch bij de senioren worden ingedeeld, of junioren C U16 automatisch bij de U18 doe je bij “Wedstrijd” - “Wedstrijdinrichting” - “Categorieën” (zie 1.4.1).
  01-09
 • Op het tabblad “Onderdelen” selecteer je de onderdelen voor de wedstrijd. Boven de lijst met onderdelen kun je selecteren uit “losse onderdelen”, “Meerkampen” en “Teamonderdelen”. 01-10
 • Op het tabblad “Onderdelen/categorieën” kun je nu aanvinken welke categorieën welke onderdelen doen. Officiële onderdelen hebben een groen vakje. Niet officiële en incourante onderdelen hebben een rood vakje. Deze kleuren zijn slechts ter informatie, m.u.v. meerkampen. Bij meerkampen kunnen er alleen meerkampen geselecteerd worden waarvoor er ook een officiële puntentelling gedefinieerd is. Eigen meerkampen definieer je bij “Wedstrijden” – “Wedstrijdinrichting” – “Meerkampen” en is beschreven in 1.5.2..
  01-11
 • Op het tabblad “Parameters” kun je de rondes en vervolgrondes definiëren en de bijbehorende starttijd opgeven. Dit kan zijn series, halve finales en finale maar ook series en dan direct finale. Of voor technische onderdelen kwalificatie en finale. Dit is bij technischeonderdelen dus alleen als de finale op een ander tijdstip is dan de kwalificatie. Indien je nog niet weet hoeveel rondes er komen, kun je volstaan met alleen series. Op het moment dat je dit wel weet, kun je het nog aanpassen. Indien er een onderdeel een finale kent, is er bij de “Onderdeel-instellingen” een optie beschikbaar om kwalificatie-eisen op te geven.
  01-12
 • Klik nu rechtsonder op “Aanmaken” en indien de controle vraag met “ja” wordt beantwoord worden alle onderdelen / startgroepen en het tijdschema aangemaakt. Wijzigingen die hierna gedaan moeten worden, kunnen niet meer via dit menu, maar dienen handmatig doorgevoerd te worden.

Nadat alle onderdelen/startgroepen aangemaakt zijn, kom je op het tabblad met het chronoloog. Onderdelen / startgroepen waarvoor nog geen tijdstip is aangemaakt, krijgen het aanvangstijdstip van de wedstrijd.
01-13

1.3 Chronoloog invoeren / aanpassen #

Je kunt de regels van het chronoloog sorteren in elke gewenste volgorde. Met name tijdens het invoeren van de chronoloogtijden kan dat handig zijn. Klik hiervoor op de verschillende kolomnamen. Vervolgens kun je van de kolom waar op gesorteerd is middels het driehoekje de sortering van groot naar klein danwel van klein naar groot instellen.
01-14 Rechtsboven in het menu met het chronoloog (zie printscreen hier boven) staat de optie “Displayinstellingen”. Met deze optie kun je ervoor zorgen dat bepaalde regels niet weergegeven worden:

 • Onderdelen waarvoor geen atleten zijn ingeschreven.
 • Onderdelen waarvan de uitslagen reeds officieel zijn.
 • Onderdelen waarvan de diploma’s/oorkondes zijn geprint.

Het invoeren of aanpassen van tijdstippen van onderdelen in het chronoloog gaat als volgt:

 • Kies in het menu de optie “Wedstrijd” en daaronder de optie “Plannen”. Je hebt het chronoloog nu in je scherm.
 • Selecteer in de meest linker kolom met de tijden de tijd die je wilt aanpassen. Klik nu nog een keer op de tijd. De cursor staat nu in de cel en je kunt het tijdstip aanpassen.
 • Selecteer de volgende tijd die je wilt aanpassen etc.
 • Wil je een onderdeel verplaatsen naar een andere dag, selecteer dan het betreffende onderdeel en klik op de rechter muis toets. Kies vervolgens voor “Onderdeel-instellingen”. Hier kun je de juiste datum selecteren en het juiste tijdstip opgeven.

In het chronoloog kun je eventueel een (verwachte) aanvangstijd per serie aangeven.

 • Selecteer weer het juiste onderdeel, klik op de rechtermuis knop en kies voor “Onderdeelinstellingen”.
 • Vul achter “Verwachte tijd” de geplande tijd per serie voor dit onderdeel. Er wordt geen controle uitgevoerd of de starttijd van de latere series passen in het tijdsblok voor dit onderdeel.
  01-15 Een vervolgronde toevoegen of verwijderen kun je ook vanuit het chronoloog doen.
 • Selecteer weer het juiste onderdeel, klik op de rechtermuis knop en kies voor “Onderdeelinstellingen”.
 • Selecteer in het midden van het scherm onder “Rondes” de juiste soort vervolgronde, de juiste datum en vul het goede tijdstip in.
 • Klik nu rechts van deze regel op het witte plusje in het blauwe rondje voor “toevoegen”.
 • Voor verwijderen klik je in dit “Onderdeel-instellingen” scherm op het witte kruisje in het rode rondje voor “verwijderen”.
  01-16

1.3.1 Opgeven van plaatsing overgangsregels voor vervolgrondes #

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en kies het tabblad “Onderdelen”.
 • Selecteer in het linker scherm het onderdeel waarvoor je de overgangsregels wilt instellen.
 • Klik rechts onderaan onder “Rondes” op de “Q” van de voorronde waarvan je de overgangsregels wilt instellen.
 • Geef in het menu wat nu opent aan hoeveel atleten er in totaal doorgaan naar de volgende ronde. En hoeveel daarvan op zich op basis van plaats kwalificeren. In de tekstregel in het blokje wordt dan aangegeven hoeveel Q en q plaatsingen er zijn.
  01-17

1.3.2 Opgeven van tijdstippen van prijsuitreikingen #

Het tijdschema kan ook geprint worden inclusief de tijdstippen van de prijsuitreikingen. Deze kun je als volgt opgeven:

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en kies het tabblad “Onderdelen”.
 • Selecteer in het linker scherm het onderdeel waarvoor je prijsuitreiking wilt instellen.
 • Controleer of het vinkje achter “Medaille-onderdeel” is aangevinkt.
 • Geef achter “Prijsuitreiking” het juiste tijdstip op.
  01-18

1.4 Wijzigingen doorvoeren in categorieën, startgroepen en onderdelen #

1.4.1 Aanpassen van de categorieën in de wedstrijd #

Als je de categorieën die meedoen in de wedstrijd wilt aanpassen, kun je dit als volgt doen:

 • Ga in het hoofdmenu op de balk bovenaan naar “Wedstrijd”, kies de optie “Wedstrijdinrichting”en selecteer het tabblad “Categorieën”. In het linkerscherm staan de categorieën die meedoen aan de wedstrijd en aan de rechterkant staan categorieën die je evt kunt selecteren.
 • Het verwijderen van een geselecteerde categorie doe je door op de regel van de categorie die je wilt verwijderen op de witte x in het rode rondje te klikken. Let er hierbij op dat je een onderdeel alleen verwijdert als er geen onderdelen meer aan gekoppeld zijn. Er verschijnt hier een waarschuwingsmelding voor.
 • Het toevoegen van een categorie doe je:
  • Of door de gewenste categorie aan de rechterzijde aan te vinken en die met het pijltje naar de geselecteerde categorieën te verplaatsen.
   01-19
  • Of door in de zwarte balk boven de lijst met geselecteerde categorieën een nieuwe categorie op te geven. Vul daarvoor de afkorting of de naam van de categorie in, selecteer het geslacht en vul de gewenste leeftijden in. Klik daarna op de witte + in het blauwe rondje om de categorie toe te voegen.
   01-20

Wil je de naam van de categorie aanpassen:

 • Selecteer in het linkerscherm de categorie waarvan je de naam wilt aanpassen.
 • Pas in het rechterscherm nu bij “Naam” de naam van de categorie aan.
 • De wijziging wordt direct opgeslagen als je het Naam-veld verlaat.

Wil je alleen de leeftijdsgrens van een categorie aanpassen:

 • Selecteer in het linkerscherm de categorie waarvan je de leeftijdsgrenzen wilt aanpassen.
 • Wijzig in het blok rechtsboven de begin en eindleeftijd van de categorie.
 • Deze optie gebruikt je ook als je bijvoorbeeld alleen een wedstrijd voor senioren hebt, waarbij de masters meedoen in de categorie senioren. Je past dan de eindleeftijd van de senioren aan.

1.4.2 Aanpassen van de startgroepen in de wedstrijd #

Als in bepaalde categorieën weinig atleten zijn, kun je ze samenvoegen in 1 startgroep. Maar ook kun je er bewust voor kiezen om alle categorieën door elkaar te laten starten bij een onderdeel.

 • Ga via het hoofdmenu “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en selecteer het tabblad “Onderdelen”.
 • Selecteer in de lijst aan de linkerkant van het scherm het onderdeel waarvoor je de deelnemende categorieën wilt aanpassen. Je kunt hiervoor de volgorde sorteren op onderdeel door op de header “Onderdeel” te klikken.
  01-21
 • In het rechtermenu zie je in het middelste blok nu onder “Categorieën” welke categorieën er voor deze startgroep geselecteerd zijn.
 • Om een categorie toe te voegen aan de startgroep selecteer je in het dropdownmenu boven “Naam” de categorie die je wilt toevoegen. Daarna klik je op deze regel verder naar rechts op de witte + in het blauwe rondje om de categorie ook echt toe te voegen. Je ziet nu in het linkermenu ook dat er een categorie is toegevoegd aan de startgroep.
  01-22
 • Indien je meerdere categorieën wilt toevoegen, doe je de stap hierboven net zo lang tot alle gewenste categorieën geselecteerd zijn.
 • Om een categorie te verwijderen van de startgroep klik je in dit lijstje onder “Categorieën” op de witte x in het rode rondje van de categorie die je wilt verwijderen.
  01-23
 • Om een startgroep te verwijderen klik je in het linkerscherm op de witte x in het rode rondje van de betreffende startgroep.

Indien gewenst kun je de naam van de startgroep aanpassen, zodat die makkelijker leesbaar is. Bijvoorbeeld Alle junioren of Alle pupillen.

 • Selecteer hiervoor in het scherm waar je de startgroepen hebt samengesteld in het linkerdeel het onderdeel waarvan je de naam van de startgroep wilt aanpassen.
 • Wijzig nu in het bovenste blok van het rechtermenu op de bovenste regel de naam van de startgroep.
  01-24

In het geval je per ongeluk een startgroep voor een onderdeel hebt weggegooid kun je die in dit scherm ook weer toevoegen.

 • Selecteer op het tabblad “Onderdelen” van het “Wedstrijd“ – “Wedstrijdinrichting” menu in de linker helft, helemaal bovenaan het onderdeel van de toe te voegen startgroep.
 • Geef de startgroep de gewenste naam, selecteer de gewenste categorieën voor de startgroep en klik op de witte + in het blauwe rondje rechts van de betreffende regel.
  01-25

1.4.3 Aanpassen van de onderdelen in de wedstrijd #

Het toevoegen van een onderdeel aan de wedstrijd, gaat op dezelfde wijze als het toevoegen van een nieuwe startgroep in 1.4.2.

1.4.4 Opgeven en wijzigingen van gewichten bij werponderdelen #

Bij werponderdelen wordt het gewicht van het materiaal waarmee de atleten moeten werpen/stoten automatisch meegegeven. Indien gewenst kun je dit aanpassen:

 • Ga naar “Wedstrijd” – Wedstrijdinrichting” – tabblad “Onderdelen”.
 • Selecteer in het linkerscherm de startgroep waarbij je het gewicht wilt aanpassen.
 • Selecteer in het rechtermenu onder “Categorieën” het gewenste gewicht, danwel vul in de betreffende cel het gewenste gewicht in.
  01-26

1.5 Toevoegen en bewerken van meerkampen #

1.5.1 Officiële meerkampen toevoegen #

Voor meerkampen kun je de officiële meerkamp invoeren of aanpassen op de volgende manier:

 • Ga in het “Wedstrijd“ – “Wedstrijdinrichting” menu naar het tabblad “Meerkampen”.
 • Voor het toevoegen van een meerkamp ga je in het linkermenu naar de bovenste regel.
 • Selecteer de code of naam van de meerkamp die je wilt toevoegen.
 • Geef de meerkamp een naam.
 • Selecteer de categorieën die mee mogen doen in deze meerkamp.
 • Klik op de witte + in het blauwe rondje om de meerkamp toe te voegen.
  01-27
 • Als je in het linkermenu de meerkamp nu selecteert, kun je in het onderste menu rechts de onderdelen aan de meerkamp toevoegen.
  • De automatische optie is voor de officiële meerkampen.
  • Met de handmatige optie kun je ook zelf samengestelde meerkampen invoeren. Hiervoor dienen wel alle onderdelen al aangemaakt te zijn voor de betreffende categorie.
 • Het aanpassen van de puntentelling doe je door in het linkermenu de betreffende meerkamp te selecteren. Vervolgens kies je rechtsboven de gewenste puntentelling.
  01-28

Als je wijzigingen wilt doorvoeren, selecteer je in dit scherm in het linkermenu de meerkamp die je wilt aanpassen. In de rechter schermen kun je de instellingen voor deze startgroep aanpassen.Voor het verwijderen van een startgroep van de meerkamp, selecteer je in het linkerscherm de meerkamp die je wilt verwijderen. Klik vervolgens op de witte x in het rode rondje om de startgroep weg te gooien.

Het samenvoegen van categorieën in 1 startgroep gaat op dezelfde manier als voor losse onderdelen is beschreven in 1.4.2.

1.5.2 Eigen meerkampen toevoegen #

Als je een eigen meerkamp wilt definiëren, moeten eerst alle onderdelen uit deze eigen meerkamp als los onderdeel aangemaakt zijn. Dit deed je via “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en dan het tabblad “Onderdelen”.

 • Ga weer naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en dan het tabblad “Meerkamp”.
 • Maak de nog lege meerkamp aan voor de gewenste categorie.
 • Daarna kun je door de handmatige optie te gebruiken zoals in 1.5.1 beschreven, de onderdelen aan de betreffende meerkamp toevoegen. De volgorde waarin de onderdelen geselecteerd zijn, komen overeenkomen met de volgorde waarin de onderdelen afgewerkt worden.
  01-29

Let op dat TAF geen controle uitvoert of alle formules voor de onderdelen van de eigen meerkamp ook daadwerkelijk bestaan. Mogelijk moet je daarom een andere puntentelling selecteren danwel punten naar rang hanteren.

1.5.3 Team klassementen voor meerkampen toevoegen #

Deze optie is voor teamklassementen waarbij puntentotalen van meerkampers per team worden opgeteld. Deze optie is nu nog alleen voor 1 specifieke situatie ingeregeld. Dat betreft:

 • Een team bestaat uit maximaal 5 atleten.
 • De beste 3 atleten tellen voor de teamscore.
 • Als er 6 atleten zijn wordt automatisch een 2e team aangemaakt.

1.6 Wegwedstrijden / lange afstand #

De indeling in de categorieën voor de wegwedstrijden gaat op dezelfde wijze als de baan/indoorwedstrijden. Naast de voor gedefinieerde onderdelen (bijv. 10S of MAR), kun je ook de zelfgedefinieerde afstanden hier selecteren. Als je “run” selecteert, kun je zelf een naam toevoegen (bijv. “kleine ronde”) en kun je de lengte zelf opgeven. < plaatje toevoegen van deze handeling. Lijkt momenteel niet in de Nederlandse versie te zitten>

1.6.1 Teamklassement wegwedstrijden / lange afstand #

Je kunt teamklassementen maken door:

 1. de categorieën te selecteren die meedoen in het zelfde klassement
 2. het aantal atleten op te geven dat meetelt voor het klassement en
 3. aan te geven op welke wijze het klassement wordt samengesteld (op rang of op tijd)

1.7 Klassementen binnen een wedstrijd #

In alle wedstrijden is het mogelijk om een ‘extra’ klassement in te voegen. Bijvoorbeeld een regionaal klassement in een gewone open wedstrijd. Dit kan voor alle onderdelen en categorieën, maar ook voor alleen een bepaalde handmatig geselecteerde groep atleten.

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” en kies het tabblad “Alternatieve score”.
 • Geef het ‘extra’ klassement een naam en een afkorting.
 • Selecteer het criterium voor de wedstrijd. Als het criterium aan de vereniging gekoppeld is (vereniging, regio) selecteer dan aan de rechtkant van het scherm de juiste groep.
  01-30
 • Klik weer op de witte + in het blauwe rondje om toe te voegen.
 • De geselecteerde regio of club of .. selecteer je in het rechter menu onder “Waardes”.
 • Selecteer in het rechter menu onder “Categorieën” voor welke categorieën dit alternatieve klassement geldt.
 • Selecteer ook in de onderdelen waarvoor het klassement geldt.
 • Selecteer rechts bovenaan wel of niet de optie om het ‘extra’ klassement per categorie te splitsen.
  01-31

Met het type “Vrije beoordeling”(code FREE) wordt er niet automatisch op een criterium geselecteerd, maar kun je handmatig aangeven of iemand wel of niet meedoet in het aparte klassement. Een voorbeeld hiervan zijn politiekampioenschappen.

(Nog niet scherp hoe je dan de politieagenten kunt aanvinken. Vrije beoordeling heeft 2 velden zonder dropdown bij de atleet/onderdeel info.)

(Plaatjes aanpassen als de Nederlandse opties er allemaal in zitten.)

1.8 Inschrijfgelden #

De inschrijfgelden kun je opgeven per combinatie van onderdeel en categorie. Je kunt hier 3 tarieven instellen: normaal, verhoogd en online. The online optie kan momenteel alleen gebruikt worden in combinatie met inschrijven via LANet. De andere 2 opties zijn te gebruiken voor reguliere inschrijvingen en na-inschrijvingen.

 • Kies in het hoofdmenu voor “Wedstrijd” en daaronder voor “Inschrijfgelden”.
 • Als meerdere onderdelen hetzelfde inschrijfgeld hebben, kun je door het selecteren van de categorie(en) of de onderdelen in 1x het inschrijfgeld opgeven.
  • Selecteer alle categorieën of alle onderdelen die je hetzelfde inschrijfgeld wilt geven.
  • Stel links boven onder Inschrijfgelden in of het het normale of het verhoogde inschrijfgeld betreft. Vul het bedrag per onderdeel in.
   01-32
  • Klik op set.
  • Voor alle geselecteerde onderdelen is het inschrijfgeld nu gevuld.
   01-33
 • Door het inschrijfgeld van een combinatie van onderdeel en categorie te staan, kun je deze handmatig aanpassen. Let er ook op dat je links boven de juiste optie aan hebt staan (normaal of verhoogd)
 • In het geval van een uitzonderingen (gratis deelname bijvoorbeeld) kun je instellen bij de individuele onderdelen van de individuele atleten.