5. Startlijsten

Startlijsten #

5.1 Startlijsten maken #

Je kunt op 3 manieren naar het scherm komen waar de startlijsten gemaakt worden:

 1. Klik rechts in beeld op het pijltje bij “Logboek en tijdschema” om het tijdschema uit te klappen. Dubbelklik op de regel van het onderdeel waarvoor je de startlijst wilt maken. Of klik na het selecteren van de regel op de rechtermuisknop en kies vervolgens “Startlijsten bewerken”. 05-01
 2. Kies in het menu voor “Wedstrijd” – “Plannen”. Selecteer de regel van het onderdeel waarvoor je de startlijst wilt maken en dubbelklik weer of klik op de rechtermuisknop en kies voor “Startlijsten bewerken”. 05-02
 3. Kies in het hoofdmenu bovenaan voor “Uitvoering” en selecteer dan de optie “Startlijsten”. Kies vervolgens in de selectiebalk midden boven het juiste onderdeel inclusief de juiste fase (voorronde etc). 05-03 Als je dit gedaan hebt, pas je de status aan naar “Startlijst bewerken”. Als het goed is zie je nu aan de rechterkant de atleten die ingeschreven hebben voor dit onderdeel. 05-04
 • Selecteer links bovenaan de juiste wijze waarop je de startvolgorde wilt selecteren. 05-05
 • Controleer rechtsboven de “Onderdeel-instellingen” voor het onderdeel waar je de startlijst van gaat maken. Check bijvoorbeeld of het aantal banen en de windmeting correct is. 05-06
 • Als de wedstrijd niet met “melden” werkt* en het geen vervolgronde betreft, maak je eerst een lege startlijst aan. Klik bovenaan in het linkermenu op “+” om een serie of groep toe te voegen. Heb je meerdere series, klik dan zo vaak als nodig op “+”. Als de wedstrijd wel met “melden” werkt, wordt automatisch het juiste aantal lege series aangemaakt. 05-07
*Bij melden registreer je iedere atleet die zijn startnummer komt ophalen, zodat je weet wie er wel en niet aanwezig zijn op de wedstrijd. Het melden doe je met de < Registration Manager>

Er zijn nu 3 manieren om de startlijsten te maken: automatisch (5.1.1), handmatig door startnummer in te typen (5.1.2) en handmatig door “te slepen” (5.1.3).

5.1.1 Automatisch startlijst maken #

In het rechterscherm staan alle atleten die zijn aangemeld voor dit onderdeel. Als je met melden werkt, staat in de kolom “spk” een teken waar aan je kunt zien of de atleet aangemeld, afgemeld of nog niet gemeld is. Als je met de muis op het teken gaat staan, zie je de betekenis van het betreffende teken.

 • Voordat je de series maakt, controleer je of de instellingen voor automatische serie indeling goed staan. De verschillende mogelijkheden zijn beschreven in 5.3. 05-08
 • Vink in het rechterscherm alle atleten aan die meegenomen moeten worden in de serie indeling. Door het vinkje bovenaan te kiezen, worden alle atleten in 1x geselecteerd. Vervolgens kun je handmatig vinkjes weghalen of weer toevoegen door op het vakje voor het startnummer van de atleet te klikken.
 • Als je de juiste atleten geselecteerd hebt, klik je in het linkerscherm bovenaan op “Set”. Alle atleten worden nu op basis van de instellingen die je hebt geselecteerd voor de serie indeling ingedeeld. 05-09
 • Je kunt nu de serie indeling eventueel handmatig aanpassen door een atleet te selecteren, de muisknop ingedrukt te houden en deze te slepen naar de gewenste positie. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een baan bewust leeg houden.
 • In de balk van de serie staat nu rechts de (verwachte) starttijd van deze serie. De benodigde tijd per serie had je ingesteld bij de “Onderdeel-instellingen” rechts bovenaan. Indien gewenst kun je de benodigde tijd per serie hier nog aanpassen. Of je kunt door te klikken op de tijd van de serie, deze handmatig aanpassen. 05-10
 • Atleten met een “n.a.” op een vorig onderdeel worden bij een automatische indeling niet meegenomen.
 • Atleten van eenzelfde vereniging die naast/achter elkaar zijn ingedeeld, krijgen een lichtblauwe kleur. Indien gewenst kan de indeling hier voor handmatig aangepast worden.
 • NB deze optie werkt niet indien een onderdeel in banen wordt gelopen met meer dan 1 atleet per baan. Zoals bij een 800 meter kan voorkomen.

Indien je de serie indeling voor een vervolgronde maakt, staan de atleten in het rechterscherm op volgorde van hun kwalificatie. Indien deze alleen op basis van prestatie was, staan de atleten in die volgorde. Als de kwalificatie zowel op plaats als op tijd was (Q en q) staan ze in volgorde van deze kwalificatie. Als laatste staan dan de atleten die op basis van tijd zijn gekwalificeerd. Hierdoor kan het voorkomen dat de atleten niet op volgorde van tijd staan, zoals die in de kwalificatie voor deze ronde is gelopen.

5.1.2 Startlijst maken door startnummer in te typen #

Deze optie is alleen handig voor kleine wedstrijden waar de serie indelingen om bepaalde redenen handmatig gemaakt worden. Daarnaast kun je op deze wijze snel een atleet toevoegen aan een onderdeel waarvoor hij/zij nog niet stond ingeschreven. In het rechterscherm staan alle atleten die zijn aangemeld voor dit onderdeel. Als je met melden werkt, staat in de kolom “spk” een teken waar aan je kunt zien of de atleet aangemeld, afgemeld of nog niet gemeld is.

 • In het rechtermenu rechtsboven is achter “Handmatig” een hokje. Typ in dat hokje de startnummers van de atleten in de volgorde waarin je ze in de serie indeling wilt hebben.
 • Voor een nieuwe serie / nieuwe groep, klik je in het linkerscherm bovenaan op de “+”. Deze wordt dan direct toegevoegd. Let er op dat bij de “Onderdeel-instellingen” het juiste aantal beschikbare banen is opgegeven. Anders gaat alles naar 1 serie.
 • Let er op dat je eerste de atleten in de juiste volgorde plaatst en daarna een eventuele lege baan invoegt door de atleten 1 of meerdere banen omlaag te slepen. 05-11

5.1.3 Startlijst maken atleten naar de juiste positie te slepen #

Deze optie is alleen handig voor kleine wedstrijden waar de serie indelingen om bepaalde redenen handmatig gemaakt worden. Daarnaast kun je op deze wijze snel een atleet toevoegen aan een onderdeel waarvoor hij/zij zich alsnog gemeld heeft.

 • In het rechterscherm staan alle atleten die zijn aangemeld voor dit onderdeel. Als je met melden werkt, staat in de kolom “spk” een teken waar aan je kunt zien of de atleet aangemeld, afgemeld of nog niet gemeld is.
 • Zorg dat bij de “Onderdeel-instellingen” het aantal beschikbare banen goed is opgegeven.
 • Klik in het linkermenu bovenaan op “+” om een serie toe te voegen. Indien je meerdere series hebt, kun je dit ook meerdere keren doen. Je krijgt dan een lege serie indeling.
 • Sleep nu handmatig de atleten vanuit het rechter menu naar de juiste plek in de serie indeling.
 • Indien alle atleten zijn ingedeeld, kun je indien gewenst nog wijzigingen doorvoeren, zoals een lege baan invoegen. Ook dit doe je door de atleten te slepen naar de juiste baan.

5.2 Startlijsten aanpassen #

In alle gevallen geldt dat je door in het linkerscherm op de knop “Herstellen” te klikken, de serie indeling verwijdert en terug gaat naar de status “Inschrijvingen beschikbaar”. Je bent dan de eerder gemaakte serie indeling kwijt en kunt hem opnieuw maken. 05-12

Indien je alleen kleine aanpassingen wilt maken, ga je terug naar de status “Startlijst bewerken” en kun je handmatig atleten toevoegen (slepen als het er weinig zijn), verwijderen (slepen naar de rechter helft van het scherm) of atleten wisselen binnen of over de series (door te slepen).

Ook Onderdeel-instellingen, de (richt)starttijden van de opeenvolgende series of de naam van de serie kun je hier nog aanpassen. Om de tijd of naam van de serie aan te passen, klik je in de tijd of naam van de serie en past deze aan. TAF heeft geen controle of tijden van series elkaar overlappen. 05-13

Om een atleet toe te voegen aan een onderdeel waarvoor hij/zij nog niet was ingeschreven, kun je de wijze van 5.1.2 gebruiken. Rechtsboven kun je het startnummer intypen. TAF vraagt je of je zeker weet dat je deze atleet wilt toevoegen aan de serie. Indien je dat met “ja” beantwoordt wordt dit onderdeel ook bij de atleet toegevoegd aan zijn gegevens in de deelnemerslijst. 05-14

5.3 Automatische indeling instellen #

Als je automatisch de serie indeling wilt doen, stel je eerst de gewenste indeling in. Hiervoor selecteer je de gewenste opties links boven aan de startlijst. 05-15

Bij de linker instelling kan gekozen worden voor:

 • Naar startnummer. De atleten worden op volgorde van startnummer ingedeeld op de startlijst.
 • “Op waarde”. De atleten worden op basis van hun inschrijftijd ingedeeld in series van gelijke sterkte.
 • World Athletics (IAAF). Deze optie kies je als er een vervolgronde is. In de eerste ronde worden de atleten volgens de zigzag-methode verdeeld over de series met een willekeurige baanloting. In vervolgrondes wordt rekening gehouden met de verdeling over de series en de baanlotingen volgens het World Athletics reglement. Deze optie kan alleen gebruikt worden bij accommodaties met minimaal 6 banen.
 • Willekeurig. De atleten worden willekeurig verdeeld over de series.
 • Indoorbaan. In dit geval worden de sterkte atleten in de buitenste banen geplaatst in plaats van in het midden. Deze optie kan bijvoorbeeld bij een 200 meter indoor gebruikt worden.

Bij de 2e instelling kun je vervolgens kiezen voor:

 • Snelste eerst. De serie met de beste opgegeven prestaties start als eerste en de serie met de minst goede opgegeven prestaties start als laatste.
 • Snelste laatst. De serie met de minst goede opgegeven prestaties start als eerste en de serie met de beste opgegeven prestaties start als laatste.
 • Willekeurig. De volgorde van de series is willekeurig.

Bij de 3e instelling kun je aangeven:

 • Deze ronde. De instelling geldt alleen voor deze ronde bij dit onderdeel.
 • Alle looponderdelen. De instelling wordt toegepast op alle looponderdelen van deze wedstrijd.
 • Alle technische onderdelen. De instelling wordt toegepast op alle technische onderdelen van deze wedstrijd.

5.4 Bijzondere aandachtspunten bij startlijsten maken #

5.4.1 Start (midden)lange afstand #

Standaard instelling voor de baanindeling is dat er 1 atleet per baan start. Voor de (midden)lange afstand stel je de juiste indeling in door:

 • Ga of via “Wedstrijd” – “Plannen” – rechtermuisknop “Onderdeel-instellingen” of via “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” – tabblad “Onderdeel” naar de instellingen van het betreffende onderdeel.
 • Selecteer bij “Instellen modus” de gewenste keuze:
  • Individueel: er start 1 atleet per baan.
  • Dubbel: er kunnen 2 atleten in 1 baan starten (800 meter).
  • Groep: de atleten starten in 2 groepen (watervalstart).
  • Massa: atleten starten met z’n allen bij elkaar. 05-16

5.4.2 Aantal pogingen bij technische onderdelen #

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinstellingen” – tabblad onderdelen.
 • Selecteer het betreffende onderdeel.
 • Klik rechts onderaan op “Pog”.
 • Vul het juiste aantal pogingen in. 05-17

5.4.3 Hoogtes invoeren voor (pols)hoogspringen #

De aanvangs- en vervolghoogtes kun je vooraf op de startlijst printen. Deze hoogtes kun je invoeren op het moment dat je de (voorlopige)startlijst maakt.

 • Ga zoals in 5.1 is uitgelegd naar de startlijst van de betreffende startgroep en kies de optie “Startlijst bewerken”.
 • Klik op de knop “Hoogtes” midden boven in beeld. 05-18 Er verschijnt dan een pop-up scherm. Onderaan dit scherm bij “Hoogtes aanmaken” kun je de hoogtes opgeven.
 • Vul de aanvangshoogte in, de eindhoogte en een vast interval. Je kunt hier in cm invullen (dus 80 invoeren wordt automatisch omgezet in 0,80m etc). 05-19
 • Klik vervolgens op de button “Hoogtes aanmaken” en de tabel met spronghoogtes wordt gevuld. 05-20
 • Een hoogte uit de lijst verwijderen doe je door op het rode kruisje te klikken wat rechts van de hoogte staat.
 • Een extra of afwijkende hoogte invoegen doe je door in het invulveld “Nieuwe hoogte” de gewenste hoogte in te vullen en vervolgens op het blauwe plusje rechts daarvan te klikken, waarna het wordt toegevoegd aan de lijst. 05-21

Klik tot slot op “Opslaan en sluiten” zodat de hoogtes worden overgenomen op de startlijst en in het invoerscherm voor de uitslagen.

5.4.4 Groepen in finale samenvoegen #

Deze optie is voor de situatie dat je een grote groep atleten hebt die tegelijkertijd de eerste 3 pogingen doen op 2 verschillende plekken. Vervolgens wil je met de 8 beste atleten van de 2 groepen direct aansluitend de 3 finalepogingen doen.

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinrichting” – tabblad “Onderdelen”.- Selecteer het onderdeel wat het betreft.
 • Vink in het rechterscherm “Groep samenvoegen toestaan” aan.

5.4.5 Opmerkingen meegeven op de startlijst #

Je kunt op de startlijst opmerkingen vermelden. Bijvoorbeeld als een internationale race gecombineerd wordt met een NK. (bijv een NK 10.000 meter). Je dit via

 • Ga naar “Wedstrijd” – “Wedstrijdinstellingen” – tabblad onderdelen.
 • Selecteer het betreffende onderdeel.
 • Vul de tekst in achter “Informatie”. Dit veld is niet bedoeld om de locatie van een onderdeel (bak 1etc) op te geven.

5.5 Startlijst printen #

Zodra de startlijst op het scherm gereed is, klik je op het printersymbool om de startlijst te printen. 05-22

Je komt dan in het printmenu met een printvoorbeeld van de betreffende startlijst. In de linkerhelft van het scherm van de printoptie kun je instellen wat je wilt afdrukken en ook kun je met behulp van de vinkjes aangeven of sommige info (categorie, lege banen) wel of niet afgedrukt moet worden. Na elke wijziging kun je links onderaan op “Voorbeeld” klikken om een voorbeeld van de gewijzigde instellingen te zien. Indien de printpreview de gewenste lijst(en) is, klik je op het “Print”symbool om af te drukken. 05-23

Op het moment dat je vanuit het “Startlijst bewerken” menu op het printer symbool klikt, wordt de status aangepast naar “Startlijst ingesteld” en doorgegeven aan de server en de gekoppelde clients. Indien er met live-results wordt gewerkt wordt de startlijst op dit moment zichtbaar op de LA Portal.

Nadat je de startlijst hebt gecontroleerd, wijzig je de status naar “Officiële startlijst”. Dit is noodzakelijk als er met externe clients gewerkt wordt, zoals de Timing Client (Elektronische Tijdwaarneming) of een Technical Client. Anders kunnen deze clients het onderdeel niet benaderen. 05-24

5.6 Estafettes #

Het maken van startlijsten voor estafettes gaat op dezelfde manier als voor de overige onderdelen. Nadat de serie indelingen zijn gemaakt, Kun je nog een controle uitvoeren op de loopvolgorde van de atleten in de estafetteteams. Dit kan door een printvoorbeeld te bekijken, danwel per teamnogmaals de samenstelling te controleren. (Dubbel)Klik hiervoor op de naam van de estafetteploeg aan de linkerkant en wijzig de volgorde van de lopers. Waar nodig kun je de samenstelling van de ploeg nog aanpassen. 05-25